Månadsbrev Augusti 2017

Kort lägesbeskrivning av fiberutbyggnaden


Stamfiber:

Stamfibergrävningen har passerat Rissnavägen och befinner sig nu i området Lunne/Hälle. Samtliga tryckningar under väg som tidigare varit en trång sektor för progressen är nu åtgärdade. Arbetet kan nu löpa på ”obehindrat”.

Tomtgrävningar:

Så här långt gånget har 113st tomtgrävningar utförts. Antalet grävare som arbetar varierar, i nuläget så har man 2-3st i arbete, så även detta arbetet skrider på fint.

När det gäller sättningar i grävda vägområden så kommer dessa att åtgärdas först senare i höst då det satt sig litet. 

Vi ber om överseende med detta.


Driftsättning av färdig installation:

Epost skickas ut av IP-Only när installationsarbetet är färdigt. Mailet beskriver hur ni gör för att komma igång med tjänsterna. Nedan beskrivs hur ni eventuellt kan komma igång fortare när arbetet är väl är utfört.

IP-Only´s rekommendation är att ni lämnar den aktiva utrustningen (CPE) spänningssatt. Detta för att ni snabbare själva ska se när er utrustning aktiverats. Detta kan ses genom att både WAN och PWR lamporna lyser grönt enligt bilden nedan. Först då kan ni ansluta en dator i någon av det fyra LAN anslutningarna på sidan och logga in i självbetjäningsportalen för att beställa tjänster. Portalen återfinns på adressen: https://selfservice.ip-only.se


Övrig information:

I skrivande stund har ett fyrtiotal av de färdiga installationerna anslutit sig till någon av de tjänster som finns att välja bland. Ett antal efteranslutningar har även tillkommit under den gångna månaden.

//Styrelsen 2017-08-09

Permalänk till denna artikel: http://bredband.mardberg.se/2017/08/09/manadsbrev-augusti-2017/

Glädjande besked!

Vi i styrelsen har nåtts av nyheten att vi har medlemmar som nu är uppkopplade via fibernätet. Det är ju förstås glädjande besked för alla som väntar tålmodigt. Nu kommer anslutningarna ramla in på löpande band framåt i takt med att utbyggnaden går framåt.

Denne medlemmen surfar nu med 250Mb ner och 100Mb upp.

En historisk dag för fiberföreningen och vi gratulerar den lycklige!

/Styrelsen 2017-07-21

Permalänk till denna artikel: http://bredband.mardberg.se/2017/07/21/gladjande-besked/

Månadsbrev Juli 2017

Kort lägesrapport från utbyggnaden av fibernätet.

Grytan

Stam- och tomtschakter är i huvudsak utförda. Tre borrningar under Kyrkvägen saknas för att ansluta 6 fastigheter. 5 fastigheter saknar ändutrustning och därmed tomtprojekteringar liksom 4 tillkommande efteranslutningar. Återstår stam- och tomtschakter inom tätortsområdet från Lundgatan till E 14 liksom Optand, delen E 14 -Opevägen. Fibernätet är anslutet till noden i ställverket i Sörvalla. Blåsning och svetsning av fibern pågår. Det innebär att det kommer att krävas ett uppsamlingsheat för att göra utbyggnaden komplett. Styrelsen bevakar detta.

IP-Only och Inframix målsättning är att 55 abonnenter ska ha signal i fibern per den 31 juli.

Vamsta

Stam- och tomtschakter i huvudsak utförda. Återstår 3 fastigheter i trevägskorset längst ner i Vamstabacken. Blåsning och svetsning av fibern pågår. Styrelsen bedömer att signal kan upprättas i början av augusti.

Åkre-Gusta

Tomtschakter påbörjades måndagen den 10 juli. Stamschakten längs grusvägen i nedre delen av Åkre-Gusta påbörjades den 11 juli.

Övrigt

IP-Only har anlitat föreningens Bertil Danielsson som samordnare mellan fastighetsägarna och maskinentreprenören inför ledningsarbetena. Bertil nås på 070-5205329

//Styrelsen 2017-07-11

Permalänk till denna artikel: http://bredband.mardberg.se/2017/07/11/manadsinformation-juli-2017/

Medlemsinformation Juni


Sedan ett par veckor tillbaka pågår utbyggnaden av fibernätet, etapp 1, som omfattar Vamsta, Södergård, Prästbordet, Grytan, Håkansta och Lund.
IP-Only/Bynets etappmål är att 60 fastigheter ska ha signal i fibern vid utgången av juni månad.


Organisation

IP-Only/Bynets projektledare är Viktor Edlund.

På uppdrag av IP-Only/Bynet svarar Inframix (f.d. Mikaelssons Entreprenad och Maskin AB) för utbyggnaden av nätet. Som underentreprenör till Inframix svarar Clifton genom maskinentreprenören Magnus Pettersson för schakt- och ledningsarbeten.

Linetec är kabelvisare för befintliga ledningar inkl. föreningsägda gatubelysningar.

IP-Only har anlitat föreningens Bertil Danielsson som samordnare mellan fastighetsägarna och maskinentreprenören inför ledningsarbetena. Pågående arbeten förutom ledningsschakter

Inframix byter ut dom svarta plaströren från dosan till mark på utsidan av fastigheten till tunnare rör (orange alt. vit). Inblåsning av fibern i ledningarna har påbörjats i Vamsta.


Föreningens uppgifter i genomförandeskedet

Cirka 10 fastigheter har begärt efteranslutning. Föreningen förmedlar dessa till IP-Only för att erbjudas teckna abonnemang och projekteras in i fibernätet.

Föreningen bevakar att utbyggnaden av fibernätet inom tätortbegreppet i Lund och Optand sker samordnat i tiden.

Föreningen har meddelat IP-Only att tomtprojekteringar saknas och behöver kompletteras för några fastigheter. Med tillkommande efteranslutningar beräknas antalet abonnemang inom fiberförenings upptagningsområde öka till cirka 210. Senast den 30 september 2017 skall projektet vara färdigställt och alla kunder driftsatta och klara.

/Styrelsen, Brunflo 20170613

Permalänk till denna artikel: http://bredband.mardberg.se/2017/06/13/medlemsinformation-juni/

Protokoll från Årsmötet 2017

Nedan återfinner du protokollet från årsmötet den 2:a April. Klicka på länken nedan för att läsa dokumentet i sin helhet.

(Dokumentet öppnas i nytt fönster.)

Protokoll Årsmöte 2017-04-02

// Styrelsen

Permalänk till denna artikel: http://bredband.mardberg.se/2017/04/19/protokoll-fran-fiberforeningens-arsmote-2017/

Load more