Medlemsinformation Juni


Sedan ett par veckor tillbaka pågår utbyggnaden av fibernätet, etapp 1, som omfattar Vamsta, Södergård, Prästbordet, Grytan, Håkansta och Lund.
IP-Only/Bynets etappmål är att 60 fastigheter ska ha signal i fibern vid utgången av juni månad.


Organisation

IP-Only/Bynets projektledare är Viktor Edlund.

På uppdrag av IP-Only/Bynet svarar Inframix (f.d. Mikaelssons Entreprenad och Maskin AB) för utbyggnaden av nätet. Som underentreprenör till Inframix svarar Clifton genom maskinentreprenören Magnus Pettersson för schakt- och ledningsarbeten.

Linetec är kabelvisare för befintliga ledningar inkl. föreningsägda gatubelysningar.

IP-Only har anlitat föreningens Bertil Danielsson som samordnare mellan fastighetsägarna och maskinentreprenören inför ledningsarbetena. Pågående arbeten förutom ledningsschakter

Inframix byter ut dom svarta plaströren från dosan till mark på utsidan av fastigheten till tunnare rör (orange alt. vit). Inblåsning av fibern i ledningarna har påbörjats i Vamsta.


Föreningens uppgifter i genomförandeskedet

Cirka 10 fastigheter har begärt efteranslutning. Föreningen förmedlar dessa till IP-Only för att erbjudas teckna abonnemang och projekteras in i fibernätet.

Föreningen bevakar att utbyggnaden av fibernätet inom tätortbegreppet i Lund och Optand sker samordnat i tiden.

Föreningen har meddelat IP-Only att tomtprojekteringar saknas och behöver kompletteras för några fastigheter. Med tillkommande efteranslutningar beräknas antalet abonnemang inom fiberförenings upptagningsområde öka till cirka 210. Senast den 30 september 2017 skall projektet vara färdigställt och alla kunder driftsatta och klara.

/Styrelsen, Brunflo 20170613

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/2017/06/13/medlemsinformation-juni/

%d bloggare gillar detta: