Månadsbrev Juli 2017

Kort lägesrapport från utbyggnaden av fibernätet.

Grytan

Stam- och tomtschakter är i huvudsak utförda. Tre borrningar under Kyrkvägen saknas för att ansluta 6 fastigheter. 5 fastigheter saknar ändutrustning och därmed tomtprojekteringar liksom 4 tillkommande efteranslutningar. Återstår stam- och tomtschakter inom tätortsområdet från Lundgatan till E 14 liksom Optand, delen E 14 -Opevägen. Fibernätet är anslutet till noden i ställverket i Sörvalla. Blåsning och svetsning av fibern pågår. Det innebär att det kommer att krävas ett uppsamlingsheat för att göra utbyggnaden komplett. Styrelsen bevakar detta.

IP-Only och Inframix målsättning är att 55 abonnenter ska ha signal i fibern per den 31 juli.

Vamsta

Stam- och tomtschakter i huvudsak utförda. Återstår 3 fastigheter i trevägskorset längst ner i Vamstabacken. Blåsning och svetsning av fibern pågår. Styrelsen bedömer att signal kan upprättas i början av augusti.

Åkre-Gusta

Tomtschakter påbörjades måndagen den 10 juli. Stamschakten längs grusvägen i nedre delen av Åkre-Gusta påbörjades den 11 juli.

Övrigt

IP-Only har anlitat föreningens Bertil Danielsson som samordnare mellan fastighetsägarna och maskinentreprenören inför ledningsarbetena. Bertil nås på 070-5205329

//Styrelsen 2017-07-11

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/2017/07/11/manadsinformation-juli-2017/

%d bloggare gillar detta: