Månadsbrev Augusti 2017

Kort lägesbeskrivning av fiberutbyggnaden


Stamfiber:

Stamfibergrävningen har passerat Rissnavägen och befinner sig nu i området Lunne/Hälle. Samtliga tryckningar under väg som tidigare varit en trång sektor för progressen är nu åtgärdade. Arbetet kan nu löpa på “obehindrat”.

Tomtgrävningar:

Så här långt gånget har 113st tomtgrävningar utförts. Antalet grävare som arbetar varierar, i nuläget så har man 2-3st i arbete, så även detta arbetet skrider på fint.

När det gäller sättningar i grävda vägområden så kommer dessa att åtgärdas först senare i höst då det satt sig litet. 

Vi ber om överseende med detta.


Driftsättning av färdig installation:

Epost skickas ut av IP-Only när installationsarbetet är färdigt. Mailet beskriver hur ni gör för att komma igång med tjänsterna. Nedan beskrivs hur ni eventuellt kan komma igång fortare när arbetet är väl är utfört.

IP-Only´s rekommendation är att ni lämnar den aktiva utrustningen (CPE) spänningssatt. Detta för att ni snabbare själva ska se när er utrustning aktiverats. Detta kan ses genom att både WAN och PWR lamporna lyser grönt enligt bilden nedan. Först då kan ni ansluta en dator i någon av det fyra LAN anslutningarna på sidan och logga in i självbetjäningsportalen för att beställa tjänster. Portalen återfinns på adressen: https://selfservice.ip-only.se


Övrig information:

I skrivande stund har ett fyrtiotal av de färdiga installationerna anslutit sig till någon av de tjänster som finns att välja bland. Ett antal efteranslutningar har även tillkommit under den gångna månaden.

//Styrelsen 2017-08-09

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/2017/08/09/manadsbrev-augusti-2017/

%d bloggare gillar detta: