Månadsbrev September

Stam- och tomtschakter är nu i huvudsak utförda.
Återstår grävningar för sex (6) fastigheter varav tre (3) är efteranmälda.

192 abonnenter är uppkopplade, två gröna lampor lyser på mottagaren (PWR & WAN).

Inklusive de fjorton (14) abonnenter i det så kallade tätortsområdet mot E14 beräknas totala antalet abonnenter uppgå till cirka 220.

Vad återstår att göra för att erhålla två gröna lampor hos samtliga abonnenter?

Gräva ner fiber och ansluta ovan nämnda sex fastigheter.

Fastighetsinstallationer saknas och behöver kompletteras hos några abonnenter.

Eventuellt har någon fastighetsägare signal men glömt att strömsätta mottagaren!?

Saknar ni något i fastighetsinstallationen, som till exempel:
Ändutrustning, kabelskydd eller att inte WAN lampan lyser, så kontakta Dan Mårdberg, Bertil Andersson eller Bertil Danielsson för kännedom och åtgärd.
Ni som inte har kopplat in ström till er ändutrustning bör göra detta nu så det går att följa upp att allting är OK.

Om installationen är OK bör ni erhålla de två gröna lamporna ovan nämnda (PWR & WAN).

När projektet snart är i hamn vågar vi börja planera för en invigningsfest.

Preliminärt lördagen den 11 november på Lunne Bygdegård.
Med vänliga hälsningar från

/Styrelsen

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/2017/09/20/manadsbrev-september/

%d bloggare gillar detta: