Månadsbrev September 2017

Stam- och tomtschakter är nu i huvudsak utförda. Återstår grävningar för sex (6) fastigheter varav tre (3) är efteranmälda. 192 abonnenter är uppkopplade, två gröna lampor lyser på mottagaren (PWR & WAN). Inklusive de fjorton (14) abonnenter i det så kallade tätortsområdet mot E14 beräknas totala antalet abonnenter uppgå till cirka 220.   Vad återstår att göra … Fortsätt läsa Månadsbrev September 2017