Månadsbrev November 2017

 

Fiberföreningen företräder medlemmar längs Karl Johans Väg, från Optand till Bodal.

Hos nätägaren IP-Only/Bynet är utbyggnaden av fibernätet uppdelat på två projekt. Landsbygdsprojektet från Lundgatan till Bodal och tätortprojektet från Lundgatan till Opevägen. Till skillnad från tätortsprojektet delfinansieras landsbygdsprojektet med statsbidrag via Länsstyrelsen medan anslutningsavgiften är densamma.

Inom landsbygdsprojektet återstår att ansluta sex (6) fastigheter varav en är medlem i föreningen. IP-Only/Bynet har lovat leverans under november för fem fastigheter medan en fastighet skjuts till våren 2018.

Inom tätortsprojektet lyckades föreningen förmå IP-Only/Bynet att bygga ut fibernätet för fjorton (14) fastigheter mellan Lundgatan och E14/E45. Det var effektivt och rationellt att utöka nätet som matas från noden i Sörvalla.

Optand skall anslutas till befintligt fibernät i Opevägen. Jörgen Persson IP-Only meddelade den 24 okt. 2017 att utbyggnaden av fibernätet planeras att utföras under 2018.

Inom fiberförenings upptagningsområde har 205 abonnenter anslutits till fibernätet.

Trots att 12 fastigheter med medlemskap i fiberföreningen saknar fiberanslutning i dagsläget valde styrelsen att bjuda in alla medlemmar till en invigningsfest på Lunne bygdegård lördagen den 11/11 kl. 19.00.

Medlemmarna har betalat 500 kronor till föreningen, varav 200 kronor avsåg medlemsavgift för 2016 och 300 kronor avsåg medel till en förstudie. Årsmötet 2017 beslutade att inte ta ut medlemsavgifter för 2017. Då föreningen accepterade IP-Onlys erbjudande om utbyggnaden av fibernätet uteblev behovet av en förstudie. Styrelsen kommer att föreslå årsmötet 2018 att återbetala minst 300 kronor per medlem.

 

// Styrelsen

Brunflo 2017 11 08

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/2017/11/08/manadsbrev-november-2017/

%d bloggare gillar detta: