Månadsbrev November 2017

  Fiberföreningen företräder medlemmar längs Karl Johans Väg, från Optand till Bodal. Hos nätägaren IP-Only/Bynet är utbyggnaden av fibernätet uppdelat på två projekt. Landsbygdsprojektet från Lundgatan till Bodal och tätortprojektet från Lundgatan till Opevägen. Till skillnad från tätortsprojektet delfinansieras landsbygdsprojektet med statsbidrag via Länsstyrelsen medan anslutningsavgiften är densamma. Inom landsbygdsprojektet återstår att ansluta sex (6) … Fortsätt läsa Månadsbrev November 2017