Månadsbrev december 2017

Inom landsbygdsprojektet återstår nu att ansluta sex (6) fastigheter varav en är medlem i föreningen. Efter senaste avstämningen har grävningar utförts till tre fastigheter.

Som meddelats tidigare ska Optand anslutas till befintligt fibernät i Opevägen. Jörgen Persson IP-Only meddelade den 24 okt. 2017 att utbyggnaden av fibernätet planeras att utföras under 2018 varav 12 fastigheter har medlemskap i föreningen.

Föreningens mål är att ansluta medlemmarnas fastigheter till bredband via fiber. Styrelsen är trygg med att målet kommer att uppfyllas under 2018.

Styrelsen har fakturerat IP-Only/Bynet för s.k. bygdemedel, ersättning för styrelsens och byombudens utförda arbete inom fiberprojektet. Enligt överenskommelse 250 kr per ansluten fastighet upp till 70% anslutningsgrad därutöver 500 kr per ansluten fastighet. Detta ger 57 050 kr till föreningen.

Enligt stadgarna ska medlemmarna kallas till ett årsmöte under perioden jan. till april 2018.

Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att upplösa föreningen, fördela medlen och tillsätta en likvidationsstyrelse för 2018.

Likvidationsstyrelsens uppdrag är att bevaka, att resterande medlemmar ansluts till fibernätet, att markavtalen uppdateras och utväxlas, att återstående markarbeten slutförs och slutligen att föreningen avvecklas.

Tack till alla 90 deltagare som bidrog till den trivsamma festen på Lunne bygdegård.

Föreningens medlemmar tillönskas en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

/Styrelsen

// Brunflo 2017-12-20 //

 

 

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/2017/12/20/manadsbrev-december-2017/

%d bloggare gillar detta: