Syfte & Mål

Föreningen har bildats med syfte och mål att ansluta medlemmarnas fastigheter till bredband via fiber.

Upptagningsområdet för projektet är byarna längs Karl Johanvägen från Optand vid Opevägen till och med Bodal. Grytan begränsas till fastigheter öster E 14. Fastigheter längs Kyrkvägen från E 14 till kyrkan ingår. Antalet fastigheter uppskattas mycket grovt till 300 stycken.

Föreningens 20 byombud (2 per by) har valt en interimsstyrelse med 6 ledamöter. Vår närmaste uppgift är nu att värva medlemmar till föreningen. Ju fler medlemmar ju starkare och kostnadseffektivt projekt. En medlemsförteckning kommer att upprättas och berörda fastigheter kommer att dokumenteras på en karta.

Medlemmarna kommer att kallas till ett möte där stadgar skall antas, ordinarie styrelse skall väljas, medlemsavgifter fastställas etc. Därefter kan föreningen registreras som en juridisk person. Detta krävs för ansöka om bidrag, träffa avtal med mera.

Sedan skall en förstudie genomföras för att pröva förutsättningarna för projektet, tekniskt och ekonomiskt. Kalkyler skall redovisas för medlemmarna före bindande avtal om anslutning till fibernätet.

Vi hoppas ni finner detta högst intressant!

/Interimstyrelsen

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/exempelsida/

%d bloggare gillar detta: