Medlemsnytt


Återfinns under respektive månad.


 

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/test/

Månadsbrev Juni 2017

Sedan ett par veckor tillbaka pågår utbyggnaden av fibernätet, etapp 1, som omfattar Vamsta, Södergård, Prästbordet, Grytan, Håkansta och Lund. IP-Only/Bynets etappmål är att 60 fastigheter ska ha signal i fibern vid utgången av juni månad. Organisation IP-Only/Bynets projektledare är Viktor Edlund. På uppdrag av IP-Only/Bynet svarar Inframix (f.d. Mikaelssons Entreprenad och Maskin AB) för …

April

Viktig information Torsdagen den 28 april och måndagen den 2 maj mellan klockan 18-21 är det Öppethus på Lunne Bygdegård. Inbjudan går ut till samtliga fastighetsägare i upptagningsområdet som då ges chansen att träffa föreningen för att påverka ledningssträckning, dokumentera i fiberkartan, teckna markavtal och anslutningsavtal och få svar på eventuella övriga frågor. IP-Only/Bynet kommer …

December

Månadsbrev december 2016 Nu kan vi skönja ljuset i fibern Och som vi har längtat. Nu är genomförandeskedet igång och inget hinder är känt. Hittills har cirka 80 fastigheter försetts med mottagningsutrustning, dosor på vägg ute/inne. Detta jobb kommer att fortsätta löpande under vintern. IP-Only har anlitat Mikaelssons Entreprenad och Maskin AB som totalentreprenör med samordningsansvar. Mikaelssons …

December -15

Föreningen har nu gått ut med information rörande medlemskapet för 2016 via mail. Ni som inte har angett någon mailadress tidigare, i er ansökan om medlemskap, har därför inte heller mottagit något mail. Vi från föreningens sida önskar att ni som har en mailadress delger oss den här. Det underlättar våra kontakter i framtiden. Glöm inte att …

Februari / Mars

GRATTIS, till alla medlemmar i fiberföreningen Karl Johans Väg Vårt område är det enda inom Östersunds kommun där Länsstyrelsen tilldelat IP-Only bidrag för utbyggnad av fibernätet. Det positiva beslutet meddelades i mars 2016. Att vi bildade vår fiberförening i november 2015 visade sig vara den lyckliga omständighet som gjorde att vårt område blev utvalt. Ett …

Januari

Brunflo 20160126 Styrelsemötet den 19 januari föregicks av en information från Klas Strandberg, IP-Only, företaget som har köpt stadsnätet av Jämtkraft. Kommunens och IP-Onlys avsikt är att alla hushåll i kommunen ska ha en fiberanslutning senast 2020. När IP-Only bygger ut fibernätet är de nätägare och kommunikationsoperatör. Det innebär att det är deras ansvar att …

Juni / Juli

Detaljprojekteringen har nu på allvar dragit igång, tyvärr syns inte detta för er medlemmar. Mycket av arbetet pågår i det tysta. Inledande strul med projektering/stödsystem har gjort att vi nu olyckligen landat mitt i semesterperioden. Arbetet kommer återupptas efter semesteruppehållet. Etappindelning av upptagningsområdet har gjorts och ser ut enligt följande: Mer information kommer i delges i augusti …

Maj

På initiativ av styrelseledamoten Dan Mårdberg ordnade föreningen öppet hus kvällar den 28 april och 2 maj. Detta visade sig vara en formidabel succé. Bortåt 150 personer besökte kvällarna för att ställa frågor och titta på ledningssträckningar. Föreningens och IP-Onlys representanter var så övertygande att cirka 40 personer tecknade avtal under kvällarna. Per den 23 …

Oktober

Reviderad tidplan för fiberprojektet När vi insåg att det muntliga löftet om fiberuppkoppling till den 1 november 2016 ej kunde infrias har vi vid upprepade tillfällen efterlyst en ny tidplan för projektet. Den 26 oktober erhöll vi efterfrågade uppgifter skriftligt från Kristian Vestin, IP-Only/Bynet. Senast den 30 september 2017 skall projektet vara färdigställt och alla …

September

Projekteringen av ledningsnätet Projekteringen av ledningsnätet var klart till den 31 augusti. Föreningen och IP-Only är därmed överens om ledningssträckningarna. Detta har varit en förutsättning för att kunna slutföra markavtalen. Tack vare att våra byombud och styrelseledamöter haft underhandskontakter med fastighetsägarna kunde markavtalen snabbt upprättas. Föreningen har per den 12 september överlämnat 45 markavtal i …

%d bloggare gillar detta: