Tillbaka till Medlemsnytt

Februari / Mars

GRATTIS, till alla medlemmar i fiberföreningen Karl Johans Väg

Vårt område är det enda inom Östersunds kommun där Länsstyrelsen tilldelat IP-Only bidrag för utbyggnad av fibernätet. Det positiva beslutet meddelades i mars 2016. Att vi bildade vår fiberförening i november 2015 visade sig vara den lyckliga omständighet som gjorde att vårt område blev utvalt. Ett viktigt underlag för bidragsbeslutet var att föreningen kunde visa på att över 70% av hushållen är intresserade och ansökt om medlemskap i föreningen.

IP-Only hade redan i oktober 2015 lämnat in en bidragsansökan för utbyggnad av fibernätet inom Östersunds kommun. Kommunens landsbygd hade då delats upp i västra och östra där vårt område ingick i västra kommundelen. Det visade sig att IP-Only inte hann kolla upp intresset för hela området före bidragsbeslutet varför ansökan begränsades till områden där aktiva fiberföreningar fanns. Därför föll lotten på oss. Vi hjälpte IP-Only med uppgifter för vårt område för att komplettera ansökan på anmodan av Länsstyrelsen.

Då styrelsen bedömt att det inte finns något jämförbart alternativ till IP-Onlys erbjudande har vi avvaktat bidragsbeslutet. Med det positiva bidragsbeslutet är styrelsens och byombudens rekommendation att alla inom vårt upptagningsområde tecknar anslutningsavtal med IP-Only.

Utifrån förhandsintresset förväntas anslutningsgraden bli mycket hög. Går det som planerat kan våra fastigheter vara anslutna till fibernätet hösten 2016, cirka ett år efter det att fiberföreningen bildades. Det är rekordsnabbt, nästan 100 Mb/s. Investeringen kommer i framtiden att kunna jämföras med när elen kom till byn och/eller när hushållen anslöts till vatten- och avloppsnäten.

Projektet går nu in i ett genomförandeskede.

IP-Only behöver nyttja föreningens lokalkännedom för att upprätta markupplåtelseavtalen för grävningsarbetena. Till underlag för detta arbete ligger den grundprojektering som IP-Only gjort och som dokumenterats i ett digitalt onlineverktyg kallat fiberkartan.

Markupplåtelseavtal behövs endast där fibern grävs ner på en fastighet för att betjäna annan/andra fastigheter.

I det fall fiberstråket ligger i vägområdet och fastigheten ansluts dit på egen tomt behövs inget markavtal utöver det som regleras i anslutningsavtalet. Markavtal kommer att tecknas med våra vägföreningar där vi har sådana för att kunna använda vägområdet för fiberkanalisationen.

Styrelsen har tillsammans med byombuden organiserat arbetet. Det innebär att ombuden besöker/kontaktar alla fastighetsägarna och hushållen i sin by. Ombuden har med en utskrift från fiberkartan för aktuell fastighet där förhandsprojekterad sträckning framgår. I samråd med fastighetsägaren accepteras eller revideras sträckningen. När fastighetsägaren och byombudet är överens om sträckningen undertecknar fastighetsägaren markupplåtelseavtalet på två exemplar. Markupplåtelseavtalen och accepterad/reviderad fiberkarta skickas till IP-Only för godkännande och underskrift. Avtalen utväxlas varav ett skickas till fastighetsägaren och IP-Only behåller ett. Ambitionen är att detta arbete skall vara klart till den 1 maj 2016.

Kom överens med ert närmaste byombud om en tid för att kontrollera och godkänna/ändra fiberdragningen för just er fastighet snarast möjligt.

IP-Only har meddelat att säljbrev, broschyr, och anslutningsavtal kommer att skickas ut till alla under vecka 13, 28 mars- 3 april. Stoppdatum för att teckna anslutningsavtal sätts i första skedet till den 18 maj. Det ska även bli möjligt att teckna/beställa anslutning via IP-Onlys hemsida. De ekonomiska villkoren är 19 900 kronor per anslutning, för tillkommande byggnad inom 45 meter på samma fastighet utgår 8 000 kronor. Kostnad för tillkommande lägenhet/fibermottagare i huvudbyggnad är 4 000 kronor. Avbetalningsalternativ finns för ett, två, tre eller fem år. Exakt hur det upplägget kommer att se ut kommer att framgå av informationen som kommer att skickas ut till er.

Det som är sympatiskt och solidariskt med IP-Onlys prissättning är att den är lika oavsett om fastigheten är belägen nära fiberstråket eller hundratals meter vid sidan. Det innebär att oavsett vart fastigheten är belägen är möjligheten och priset för fiberanslutningen jämlik.

IP-Only ersätter föreningen för ideellt utfört arbete med 250 kronor per anslutningsavtal upp till anslutningsgraden 70 % därutöver med 500 kronor per avtal.

OBS! Ändrat datum för årsmötet!!!

Hittills har 137 medlemmar betalat in medlems- och inträdesavgiften om 500 kronor. Medlemmarna kommer att kallas till årsmötet i föreningen Karl Johans Väg som hålls den 17 april 2016 på Lunne bygdegård. Kallelse skall utgå 14 dagar innan årsmötet varför det är hög tid att betala avgiften om man vill ha rösträtt på årsmötet.

Har ni övriga frågor vänligen vänd er till ert närmaste byombud.

// Styrelsen för fiberföreningen Karl Johans Väg //

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/test/februari-mars/

%d bloggare gillar detta: