Tillbaka till Medlemsnytt

Maj


På initiativ av styrelseledamoten Dan Mårdberg ordnade föreningen öppet hus kvällar den 28 april och 2 maj. Detta visade sig vara en formidabel succé. Bortåt 150 personer besökte kvällarna för att ställa frågor och titta på ledningssträckningar. Föreningens och IP-Onlys representanter var så övertygande att cirka 40 personer tecknade avtal under kvällarna.

Per den 23 maj har 153 anslutningsavtal tecknats av 146 fastighetsägare. ( Några har dubbla avtal.) Inom landsbygdsområdet (bidragsområdet) har 118 medlemmar (utav 130) och 28 som inte är medlemmar tecknat avtal.

Inom tätortsområdena, Lund, Optand, Södergård och Prästbordet har föreningen 31 medlemmar. Här har utskicken från IP-Only dröjt. Vi konstaterar att Optand fortfarande saknar erbjudande vilket IP-Only lovat åtgärda snarast. Med anledning av denna fördröjning har IP-Only förlängt teckningstiden till den 6 juni 2016. Vår tolkning är att detta även gäller för landsbygdsområdet. Vi har i dagsläget inga uppgifter på anslutningsgraden i tätortsområdena.

IP-Only har bedömt att anslutningsgraden är tillräcklig och därför beslutat att anlägga fibernätet inom vårt område. Vår gemensamma målsättning är att det ska vara anslutet och klart till den 1 november 2016 mindre än ett år efter det att föreningen bildades. Grattis till alla förväntansfulla fastighetsägare som tecknat anslutningsavtal.

Trots att anslutningsgraden är tillräcklig för en utbyggnad av fibernätet, låter sig föreningen inte nöjas med detta. Vi rekommendation och uppmaning är att alla tveksamma medlemmar och icke medlemmar tar detta enastående tillfälle och denna unika chans till att teckna anslutningsavtal. Föreningens målsättning är 200 anslutningsavtal inom upptagningsområdet, vilket är fullt realistiskt utifrån ovan redovisade uppföljningar.

IP-Only låter meddela på sin hemsida att efteranslutningar kommer att erbjudas tidigast 2018 och med en takt om 50 avtal per år för länet och med okänd prisbild.

IP-Only startar nu byggskedet för projektet. Nu påbörjas detaljprojekteringen av ledningssträckningarna och tillståndsprövningarna (här ingår markavtalen). Sannolikt blir noden(utgångspunkten) för fiberprojektet Jämtkrafts ställverk i Sörvalla. Utbyggnaden kommer att delas upp i sektorer(delområden) i samråd med föreningen. Beroende på vart utbyggnaden startar påverkar detta när markavtalen ska vara klara. Med andra ord utbyggnaden och arbetet med markavtalen kan delvis ske parallellt. IP-Only kommer inom två till tre veckor att involvera föreningens styrelse och byombuden i processen med detaljprojekteringen, okulär besiktningen (titta ner på marken) och markavtalen.


Brunflo 2016-05-24

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/test/maj/

%d bloggare gillar detta: