Tillbaka till Medlemsnytt

Januari

Brunflo 20160126

Styrelsemötet den 19 januari föregicks av en information från Klas Strandberg, IP-Only, företaget som har köpt stadsnätet av Jämtkraft. Kommunens och IP-Onlys avsikt är att alla hushåll i kommunen ska ha en fiberanslutning senast 2020.

När IP-Only bygger ut fibernätet är de nätägare och kommunikationsoperatör. Det innebär att det är deras ansvar att sköta och underhålla nätet. Kommunikationsoperatören är skyldig att ha ett öppet nät, vilket innebär att det står fastigheterna fritt att välja tjänsteoperatör. Vi väljer själva, var och en, om och av vem vi vill köpa tjänster för telefon, internet och TV via fiber.

För den planerade fiberutbyggnaden har företaget indelat kommunens landsbygd i två områden, Östersund västra resp. östra. Vår föreningens upptagningsområde ingår i Östersund västra, liksom Marieby, Genvalla, Orrviken, Hara, Fåker. Tandsbyn, Lockne och Svedje med omgivande landsbygd.

IP-Only har redan sökt bidrag för vårt område i ansökningsperioden som stängdes i oktober 2015. Vår fiberförening bildades efter denna ansökningsperiod, vilket innebär att vi måste vänta till nästa period för att kunna göra en egen ansökan Tider för nästkommande ansökningsperiod är inte fastställda, vilket medför en osäkerhet om och när vår föreningen kan beviljas bidrag.

Länsstyrelsen har begärt att IP-Only kompletterar sin ansökan med att undersöka intresset för fiberanslutningar inom hela området. IP-Only har anlitat ett företag inom marknadsundersökning, som kommer att ringa upp fastighetsägarna inom en tvåveckorsperiod. Eftersom vår förening redan gjort det jobbet var IP-Only angelägna om att ta del av våran medlemsförteckning. På styrelsemötet beviljades denna begäran och medlemsförteckningen har delgivets IP-Only. Blir ni ändock uppringda av IP-Only ska ni ange att ni är intresserade av fiber, även om ni anmält intresse via vår fiberförening.

IP-Only förväntar sig att Länsstyrelsen tar beslut om bidragsansökan i mars 2016.

Vad är fördelarna med vår fiberförening Karl Johans Väg.

  • Vi hade redan genomfört marknadsundersökningen inom vårt upptagningsområde och kunde snabbt redovisa att anslutningsgraden är cirka 77 %.
  • IP-Only vill i genomförandeskedet samarbeta med en projektgrupp alt. projektledare från föreningen. Vi är trygga i att vår förening kan utse personer med rätt kompetens och med lokalkännedom för att utföra dessa arbetsuppgifter. Exempel på arbetsuppgift är att hjälpa till att träffa frivilliga markavtal med fastighetsägarna för fiberledningarna.
  • En aktiv förening kan bidra till att vårat område prioriteras i genomförandeskedet.
  • I det fall IP-Onlys bidragsansökan avslås och utbyggnaden förskjuts får föreningen jobba vidare med en alternativ handlingsplan. Vi är inte bundna till IP-Only. Vi har möjlighet att gå vidare med en utbyggnad i egen regi eller anta IP-Onlys erbjudande när det presenteras.
  • Det kan i framtiden vara fördelaktigt att genom fiberföreningen förhandla om gruppabonnemang från någon utvald tjänsteleverantör, med bättre pris jämfört med enskilda abonnemang.

Kom ihåg att betala in inträdes- och medlemsavgiften 500 kronor. En stark förening kan påverka och bidrar till att vår målsättning uppfylls snarast möjligt.  

/Styrelsen för Fiberföreningen Karl Johans Väg /

 

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/test/medlemsinformation-januari/

%d bloggare gillar detta: