Tillbaka till Medlemsnytt

Oktober

Reviderad tidplan för fiberprojektet

När vi insåg att det muntliga löftet om fiberuppkoppling till den 1 november 2016 ej kunde infrias har vi vid upprepade tillfällen efterlyst en ny tidplan för projektet. Den 26 oktober erhöll vi efterfrågade uppgifter skriftligt från Kristian Vestin, IP-Only/Bynet.

Senast den 30 september 2017 skall projektet vara färdigställt och alla kunder driftsatta och klara.

Mikaelssons Entreprenad och Maskin AB, Sundsvall genom Rasmus Mikaelsson har fått i uppdrag av Kristian Vestin, IP-Only/Bynet att utföra fiberprojektet.

Under V43 startar arbetet med torrinstallationer, tomtprojekteringar och tomtschakter.

Arbetsgången framgår av det informationsblad som publiceras på vår hemsida.

Tomtschakterna pågår tills dess tjälen sätter stopp. Torrinstallationer och tomtprojekteringar fortgår under hela vintern.

Alla samrådhandlingar är inlämnade till Länsstyrelsen för behandling.

Efter tjällossningen våren 2017 återupptas grävningar på tomter och grävningar för stamledningar.

Rasmus Mikaelsson meddelade att han anlitat PEAB i Östersund med ansvarig arbetsledare Mattias Moxell för att stärka upp resurserna för torrinstallationer och tomtschakter.


Kontaktpersoner

På begäran tillhandahåller föreningen kontaktpersoner för att underlätta kommunikationen mellan fastighetsägarna och projektägaren/entreprenörerna.

Grytan-Södegård-Prästbordet: Ove Olofsson, Lars-Erik Söderström, Dan Mårdberg

Vamsta: Nils Hultin, Åkre-Gusta: Bertil Andersson, Lars Björk, Berge: Håkan Jacobsson

Gärde: Bertil Danielsson, Lunne: Jan Adolfsson, Bodal; Urban Westbye

Hälle: vakant t.v.


Markavtalen

Femtioen (51) markavtal i 2 exemplar har upprättats och överlämnats till IP-Only/Bynet. Återstår att komplettera med ett avtal där ledningssträckningen behöver justeras. Markavtalen ingår i den samrådshandling som Länsstyrelsen ska behandla.

IP-Only/Bynet föreslår att fastighetsägarens exemplar återsänds efter det att grävningarna är utförda och inmätta med koordinater. Styrelsen tillstyrker detta förfarande.


Sensmoral

Vi fick ingen fiberuppkoppling under 2016 men trots allt under 2017. Hade vi inte bildat fiberföreningen Karl Johans Väg kan vi med säkerhet konstatera att det blivit senare.

Förhoppningsvis hinner IP-Only knyta till sig Telia som tjänsteleverantör under väntetiden.

/Styrelsen

Brunflo 2016-10-27

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/test/oktober/

%d bloggare gillar detta: