Teknisk information

För de flesta räcker den långsiktiga ekonomiska aspekten av investeringen som en god motivering, men det finns även tekniska och praktiska fördelar med att investera i en fiberuppkoppling för oss som är boende i detta område. Det finns nämligen ingen jämförbar teknik som kommer kunna erbjuda de tjänster som kommer med tiden.

Alternativ

Idag finns det ADSL/VDSL(tveksamt) samt Mobilt bredband som vi kan välja som alternativ.

Tjänsteleverantörer satsar på mobilt bredband och fiber, de fasar ut ADSL och VDSL och har därmed slutat bygga ut och investera i kopparnätet.

Det mobila nätet byggs fortfarande ut men samtliga leverantörer har en prissättning på ”förbrukad” datamängd som i längden riskerar att bli ett mycket ohållbart ekonomiskt alternativ, även för de som inte ställer speciellt stora tekniska krav på bredbandstekniken.

Funktionalitet

ADSL/VDSL samt Mobilt bredband kommunicerar likt en jaktradio. De kommunicerar båda genom att skicka elektriska tåg av pulser där sändare och mottagare turas om att ”prata”. Dessa tekniker är känsliga för yttre påverkan från annan elektrisk utrustning där kopparlinan ger ett visst skydd men de mobila tjänsterna blir extra sårbara.

En fiberlina använder istället två färger av ljus vilket gör att sändare och mottagare kan kommunicera i båda riktningar samtidigt. Fibern är elektriskt isolerad och kommunikationen störs därför inte heller av omkringliggande elektrisk utrustning. Detta är den fysiska attribut som gör att fibertekniken blir överlägsen alternativen, speciellt inför framtiden.

Lite siffror

Som användare av en internetuppkoppling upplevs kvalitén främst efter två mätbara kvalitéer, nämligen hur lång tid det tar för sändare och mottagare att få kontakt samt hur lång tid det tar för ett meddelande att skickas.

I båda av dessa aspekter är en fiberuppkoppling överlägsen, men även om man som användare inte har dessa tekniska krav på sin anslutning och för nuvarande kan nöja sig med mobilt bredband riskerar man att få otrevliga överraskningar i form av överdimensionerade räkningar. Faktumet att datamängden är prissätt gör att den mobila tekniken inte kan användas till mer krävande tjänster utan att ge höga kostnader, det finns inte heller någon tjänsteleverantör som erbjuder ett alternativ.

Datamängd mäts i Gb (Gigabyte), nedan är några exempel på vad dagens tekniker kan leverera.

En 100/100Mbit fiberanslutning har kapacitet av överföra ca 1400Gb per dygn

En 8/1Mbit ADSL har kapacitet att överföra ca 90Gb per dygn

Ett mobilt bredband har kapacitet att överföra några hundra (X00)Gb per dygn beroende på placering och har en kostnad utöver den fasta abonnemangskostnaden på mellan 1-200Kr per Gb.

Teknik Nackdelar Fördelar
Mobilt Bredband

-via ”luften”

-envägskommunikation

Kostnad/Gb

Störningskänslig

Långa svarstider

Halv duplex

Lätt att avlyssna för alla

Flyttbart
ADSL

-via koppartråd

– envägskommunikation

Fast monterad

Halv duplex

Låg bandbredd

0kr/Gb

Kan leverera vissa extra tjänster

Fiber

-via optisk fiber

-tvåvägskommunikation

Fast monterad 0kr/Gb

Störningstålig

Kan leverera extra tjänster

Full duplex

Korta svarstider

Svår att avlyssna

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/utokad-teknisk-information/

%d bloggare gillar detta: